AR-GE


AR-GE

Ar-Ge Departmanı, “küresel şirket” iddiası taşıyan firmamız için son derece kritik bir önem taşımaktadır.
Araştırma-Geliştirme çalışmalarının Dünya standartlarında gerçekleştirilebilmesi adına, Ar-Ge departmanımız her türlü bilimsel ve teknolojik ekipmanla donatılmıştır.
Elde edilen veriler, mevcut kaynaklarımızı somut bir şekilde değerlendirebilmemize, yeni ürünler, prosesler ve hizmetler üretmemize ve bunların en etkin ve verimli biçimde hayata geçmesini garantileyecek stratejileri geliştirmemize olanak tanımaktadır.
İşletmemizin bütün fonksiyonlarının sağlıklı olarak yürütülebilmesine temel teşkil eden bu çalışmalar, geleceğe net bir bakış atmamızı sağlayarak, ileriye yönelik planlarımızda bize ışık tutmaktadır.
Dolayısıyla deneyimli Ar-Ge ekibimiz, rekabet gücümüzü artıran en önemli değerlerden biri olma bilinciyle sorumluluklarını yerine getirmektedir.

EAS sürekli gelişimini devam ettirmek ve yeni ürünleri pazara sunmadaki devamlılığını sürdürmek amacı ile cirosunun %5’ini AR-GE çalışmalarına ayırmaktadır.

Gebze Fabrika

Zeytinburnu Fabrika